FLOWSAMARBEJDET. ET ADMINISTRATIVT FÆLLESSKAB

 

FLOWSAM

Flowsam var et administrativt fællesskab der havde til formål at digitalisere de deltagende skolers administrative forretningsprocesser. Digitaliseringen førte til, at der dels blev opnået en effektivisering dels en kvalitetssikring af de pågældende processer.

 

Flowsamarbejdet ophørte d. 31/12-2016.